LSE/ESTj (opis wg Ermaka)

Ogólne dyskusje na temat socjoniki
Regulamin forum
WAŻNA INFORMACJA:
Nazwa pisana czterema wielkimi literami (np. INFP) określa typ w MBTI.
Nazwa pisana trzema wielkimi literami i jedną małą (np. INFp), bądź nazwa trzyliterowa (np. IEI) to określenie typu w socjonice.
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
Emjotka
Posty: 2747
Rejestracja: niedziela, 1 lipca 2007, 15:34
Enneatyp: Obserwator
Lokalizacja: Kraków (O-c Św.)

LSE/ESTj (opis wg Ermaka)

#1 Post autor: Emjotka » niedziela, 4 września 2011, 20:42

LSE (logiko-sensoryczny ekstratymik, « stirlitz»)

Obrazek

Społeczna (osobowościowa) charakterystyka TIM: dobrze orientuje się w użytecznych właściwościach konkretnego obiektu, efektywnych sposobach, metodach, technologiach pracy, logice konkretnych procesów {+ Obrazek}, realizując swoje pojmowanie poprzez pozbywanie się globalnego dyskomfortu w otaczającym świecie {+ Obrazek → − Obrazek} wtedy, kiedy w społeczeństwie pojawia się konieczność odnalezienia pozytywnej możliwości {+ Obrazek} polepszenia jakichś relacji {− Obrazek } w szerokim tego słowa znaczeniu {− Obrazek → + Obrazek}.
________________________________________

Indywidualność (superblok Vital) — nieświadome, «automatyczne» funkcjonowanie psychiki, nakierowane na rozwiązanie osobiście znaczących i informacyjnie zabezpieczonych «codziennych» zadań, które, jeżeli to konieczne, może zostać poznane a posteriori (lat. — w następstwie, po tym, jak wszystko się stało):

Blok Superid
  • Obrazek funkcja sugestywna (funkcja indywidualnego doświadczenia, piąta funkcja modelu); przeznaczenie — włącznie w otaczający świat; parametr - jeden: indywidualne doświadczenie;
funkcjonowanie — zwraca uwagę na informacje o polepszeniu relacji w ogóle i stosunków między ludźmi, w szczególności, o ich zmianie w kierunku polepszenia, o drogach wyjścia z negatywnych relacji.
  • + Obrazek funkcja referencyjna (funkcja indywidualnych norm, szósta funkcja modelu); przeznaczenie — ocena poziomu własnych umiejętności; parametry — dwa: indywidualne doświadczenie i indywidualne normy;
funkcjonowanie — chciałby uważać, że potrafi znaleźć konkretne pozytywne możliwości, w danym przypadku, aby wyjść ze złych relacji {− Obrazek }, potrzebuje oceny tej umiejętności; w negatywnych możliwościach i umiejętnościach ludzi orientuje się źle, z tego powodu jest zwykle ostrożny w relacjach.

Przeznaczenie bloku Superid {−Obrazek→ + Obrazek } — aktywizacja — «automatycznie», nieświadomie aktywizuje się przy konieczności odnalezienia konkretnej pozytywnej możliwości {+Obrazek} zmiany w lepszym kierunku relacji pomiędzy ludźmi {− Obrazek }.

Blok Id
  • Obrazek funkcja programowa (siódma funkcja modelu); przeznaczenie – gromadzenie indywidualnych programów roboczych; parametry — trzy: indywidualne doświadczenie, indywidualne normy i indywidualne sytuacje;
funkcjonowanie — w codzienności kieruje się indywidualnym programem globalnego porządku, wyboru najlepszego, z jego indywidualnego punktu widzenia, logicznego schematu, struktury, itd.
  • + Obrazek funkcja realizacyjna (ósma funkcja modelu); przeznaczenie — gromadzenie i wykorzystanie indywidualnego «oprzyrządowania»; parametry — cztery: indywidualne doświadczenie, indywidualne normy, indywidualne sytuacje i indywidualny czas;
funkcjonowanie — program {− Obrazek } zazwyczaj nieświadomie («automatycznie») realizuje się poprzez wolicjonalną (siłową) ochronę siebie i najbliższego otoczenia; atakować ludzi nie lubi, czuje się przy tym niezręcznie.

Przeznaczenie bloku Id {− Obrazek → + Obrazek } — indywidualna ideologia — nieświadomie chroni, broni w interesach swoich i najbliższego otoczenia {+ Obrazek} ogólnego porządku rzeczy, globalnych wzajemnych związków pomiędzy elementami otaczającego świata {− Obrazek}; w warunkach konieczności «naciskania» na ludzi może wpaść w rozdrażnienie, ukrywając swoją nieumiejętność robienia tego.
________________________________________

Osobowość (superblok Mental) — świadome funkcjonowanie psychiki w procesie wyszukiwania i/lub rozwoju informacyjnych rozwiązań nowych, społecznie i/lub indywidualnie znaczących zadań, wychodzących poza ramy indywidualnych zdolności, doświadczenia, programów i/lub «oprzyrządowania»:

Blok Superego
  • +Obrazek funkcja «roli» (funkcja norm społecznych, trzecia funkcja modelu); przeznaczeniе — gromadzenie społecznych norm i ogólnie przyjętych prawideł; parametry - dwa: społeczne doświadczenie i społeczne normy;
funkcjonowanie — ogólnie przyjęte, społecznie-normatywne wyobrażenia o pozytywnych emocjach, dobrym nastroju, pozytywnym stanie konkretnych bliskich ludzi; w negatywnych stanach, w negatywnych emocjach orientuje się źle, dlatego w towarzystwo wydaje się mało emocjonalny, czasami ostrożny.
  • Obrazek funkcja «ja» (funkcja społecznego doświadczenia, czwarta funkcja modelu); przeznaczenie — gromadzenie i wykorzystanie osobistego, społecznego doświadczenia; parametr — jeden: socjalne doświadczenie;
funkcjonowanie — kierując się wyłącznie osobistym doświadczeniem, ma na celu zapobiec globalnym niekorzystnym zdarzeniom, przyczynić się do polepszenia ogólnej perspektywy i zauważać błędy w minionych wydarzeniach; boleśnie przyjmuje informację o niezauważonych błędach albo opóźnieniach czegokolwiek.

Przeznaczenie bloku Superego {+ Obrazek→ − Obrazek } — adaptacja w społeczeństwie — kierując się swoim osobistym doświadczeniem, stara się uniknąć większych nieprzyjemności {− Obrazek }, żeby polepszyć położenie swój i bliskich ludzi {+ Obrazek }, doprowadzić je do poziomu ogólnie przyjętych norm.

Blok Ego
  • + Obrazek funkcja intelektu (pierwsza funkcja modelu); przeznaczenie — osobiste myślenie, świadomość, aktywność intelektualna; parametry — cztery: społeczne (osobiste) doświadczenie, sytuacje w społeczeństwie, społeczne normy, czas jako parametr społecznego rozwoju;
funkcjonowanie — dobrze rozumie efektywne sposoby pracy, konkretnego przypadku, użyteczne właściwości obiektów i procesów; «rozważania ogólne» i abstrakcyjne rozważania na temat pracy postrzega kiepsko, brakorobów szczerze nie lubi.
  • Obrazek funkcja twórczości (druga funkcja modelu); przeznaczenie — twórczość jako tworzenie rezultatów myślenia, uzyskanie nowych rezultatów i intelektualnego «oprzyrządowania»; parametry — trzy: społeczne (osobiste) doświadczenie, sytuacje w społeczeństwie, społeczne normy;
funkcjonowanie — potrafi globalnie reorganizować przestrzeń, zmniejszyć globalne odczucie dyskomfortu w otaczającym świecie, wdrażając tym samym konkretny sposób pracy bądź technologiczne właściwości konkretnego obiektu {+ Obrazek }.

Przeznaczenie bloku Ego {+ Obrazek → − Obrazek} — osobowościowa (społeczna) ideologia - w globalnej, użytecznej, konkretnej pracy {+ Obrazek} postrzega zmniejszenie globalnego dyskomfortu w otaczającym świecie {− Obrazek }.


Amen.

| SLI-Si | zsiódemkowane 5w6 sx/sp |

ODPOWIEDZ