SimilarMinds: Test enneatypu 131 pytań i test Junga - TŁUM.

Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
nasedo
Posty: 126
Rejestracja: sobota, 2 grudnia 2006, 20:49
Lokalizacja: Katowice

SimilarMinds: Test enneatypu 131 pytań i test Junga - TŁUM.

#1 Post autor: nasedo » piątek, 22 lutego 2008, 14:48

Witajcie, postanowiłem przetłumaczyć test na typ Enneagramu na 131 pytań i test na Junga (podają chyba 36 pytań, ale jest ich naprawdę 48). Testy znajdują się na stronie http://www.similarminds.com. Mam nadzieję, że tłumaczenie Wam się przyda. Pytania starałem się tłumaczyć nie dosłownie, ale tak, by osoba nie znająca się na Enneagramie rozumiała je odpowiednio, tłumaczenie podpierałem moją głęboką znajomością systemu typologii osobowości jaką jest Enneagram.


ENNEAGRAM - 131 pytań:

1) I desire some level of fame in my community.
1) Potrzebuję poczucia pewnej dozy popularności w kręgach, w których się otaczam.

2) No matter how bad things get I tend to maintain a sense of inner calm.
2) Nieważne jak złą sytuacja się okazuje być, ja zawsze mam tendencje do utrzymywania dobrego nastawienia i wewnętrznego spokoju.

3) I am attracted to prestige.
3) Pociąga mnie prestiż.

4) I value solitude immensely.
4) Bardzo cenie sobie samotność.

5) I have a leisurely personality.
5) Z natury jestem zrelaksowany.

6) I am more dominant than submissive.
6) Raczej dominuję niż jestem uległy.

7) I am very wounded at the core.
7) Mam poczucie, że gdzieś w głębi serca jestem zraniony.

8) When my life is stable and tranquil, I am happiest.
8) Jestem najszczęśliwszy gdy moje życie jest stabilne i spokojne.

9) I prefer a more laid back pace.
9) Preferuję raczej wyluzowane tempo.

10) I live to discover and do new things, I am an experience junky.
10) Żyję bo odkrywać i robić nowe rzeczy, jestem niezwykle otwarty na nowości.

11) It does not bother me to go days without speaking to anyone.
11) Nie przeszkadza mi nie rozmawiać z nikim całymi dniami.

12) I am bossy.
12) Mam tendencje do szefowania.

13) I have a very relaxed personality.
13) Moja osobowość nie jest napięta, wręcz przeciwnie.

14) I would rather lead others than follow.
14) Raczej prowadzę innych niż za innymi podążam.

15) I am a very private person.
15) Jestem osobą wycofaną w swój prywatny świat.

16) I like to be impressive to others.
16) Lubie imponować innym.

17) I have a suspicious nature.
17) Podejrzliwość leży w mojej naturze.

18) I could survive as a hermit.
18) Mógłbym przeżyć jako pustelnik.

19) Unpleasant feelings are my cryptonite.
19) Nieprzyjemne uczucia to moja specjalność.

20) I can be unsympathetic.
20) Bywam niewspółczujący.

21) I prefer to finish things ahead of schedule when possible.
21) Jeśli to możliwe, wolę spełnić obowiązki przed czasem.

22) I chatter away aimlessly.
22) Klekoczę bez sensu.

23) I stay attentive to my surroundings to avoid danger.
23) Wobec otoczenia jestem ostrożny, żeby uniknąć niebezpieczeństwa.

24) I change myself to suit others.
24) Zmieniam się, by moja osoba pasowała innym.

25) I am very direct.
25) Jestem bezpośredni.

26) Getting rejected in a relationship would be devastating for me.
26) Być odrzuconym w relacji interpersonalnej jest dla mnie druzgoczące.

27) I am not intimidated by anger.
27) Nie jestem zastraszony poprzez złość.

28) There is nothing worse than not being able to help someone.
28) Nie ma nic gorszego, jak niemożność udzielenia komuś pomocy.

29) I am even tempered.
29) Jestem zrównoważony.

30) I tend to prepare for worst case scenarios.
30) Zdarza mi się być przygotowanym na najgorszy możliwy bieg wydarzeń.

31) I am very spontaneous.
31) Jestem spontaniczny.

32) I am quiet around strangers.
32) Wśród nieznajomych jestem cichy.

33) Maintaining an attractive image to others is important to me.
33) Utrzymywanie atrakcyjnego wizerunku przed innymi jest dla mnie istotne.

34) I can be insensitive.
34) Bywam niewrażliwy.

35) I play it safe.
35) Zawsze zachowuję pewne środki ostrożności.

36) If I don't agree with someone at a meeting I speak up regardless of consequences.
36) Jeśli na spotkaniu nie zgadzam się z kimś, wyrażam swoje zdanie nie patrząc a konsekwencje.

37) I do not back down when threatened.
37) Nie wycofuję się na skutek zastraszania.

38) I am a very organized person.
38) Jestem osobą wysoce zorganizowaną.

39) I require lots of time alone to recharge.
39) Potrzebuje sporo czasu by zebrać siły mentalne.

40) I am very detail oriented.
40) Jestem bardzo ukierunkowany na detale.

41) I either avoid dangerous situations entirely or feel compelled to face them to alleviate my overwhelming fear.
41) Zarówno unikam niebezpiecznych sytuacji, ale także czuję chęć zmierzenia się z nimi by pokonać swój strach.

42) I have sometimes imagined dangers which did not really exist.
42) Zdarza się, że wyobrażam sobie niebezpieczeństwa, gdy tak naprawdę one nie istnieją.

43) I am the life of the party.
43) Jestem duszą imprezki.

44) I have a need to maintain high levels of excitement.
44) Mam potrzebę utrzymywać mój wysoki poziom ekscytacji.

45) I don't get worked up about most things.
45) Większością rzeczy się nie denerwuję.

46) I can easily feel overwhelmed by my unpleasant feelings.
46) Łatwo ogarniają mnie nieprzyjemne i niepokojące uczucia.

47) I am frequently helping others but I forget about myself.
47) Często pomagam innych a zapominam o samym sobie.

48) I enjoy leading others.
48) Podoba mi się przewodniczyć innym.

49) I am calm in tense situations.
49) Utrzymuję spokój w napiętych sytuacjach.

50) I prefer smooth to stormy.
50) Wolę spokój niż burzę zdarzeń.

51) I would rather please myself than others.
51) Wolę zadowolić siebie niż innych.

52) I maintain my spaces in an orderly way.
52) Miejsce gdzie przebywam utrzymuję w porządku.

53) I have a good word for everyone.
53) Na każdego mam dobre słowo.

54) I am very adventurous.
54) Jestem rządny przygód.

55) I find socializing to be generally tiring.
55) Przebywanie wśród ludzi bywa męczące.

56) I observe events from a detached perspective.
56) Zazwyczaj obserwuję zdarzenia z niezależnej perspektywy.

57) I prefer organized to unpredictable.
57) Wolę zorganizowanie niż nieprzewidywalność.

58) People have trouble reading me and that's fine with me.
58) Ludzie mają problem z odczytaniem mnie, i nawet mi się to podoba.

59) If people are coming over, I make sure my place is totally clean.
59) Kiedy ludzie mnie odwiedzają, upewniam się, że mam porządek.

60) I am strict with myself.
60) Jestem wobec siebie surowy.

61) I am hard to get to know.
61) Ciężko mnie poznać.

62) I am a loner.
62) Jestem samotnikiem.

63) It is easy for me to feel victimized.
63) Łatwo mi, gdy jestem ofiarą.

64) I avoid unnecessary interaction.
64) Unikam zbędnych interakcji.

65) I frequently pursue impressive achievements.
65) Często dążę do imponujących osiągnięć.

66) I can be wrogi.
66) Mogę bywać antagonistyczny.

67) I am assertive.
67) Jestem asertywny.

68) I am very emotionally moody.
68) Moje nastroje są zmienne.

69) I have a strong desire to be accepted by others.
69) Mam dużą potrzebę bycia akceptowanym.

70) My desire for acclaim motivates me.
70) Potrzeba bycia uznanym motywuje mnie.

71) My thoughtfulness and charitable nature are my foundation.
71) Moja wspaniałomyślność i dobroczynna natura są moją domeną.

72) I am very conscious of the image I present to others.
72) Jestem bardzo świadomy wizerunku jaki prezentuje innym.

73) I am often extremely sad.
73) Często jestem ogromnie smutny.

74) I am more responsible than pleasure seeking.
74) Jestem bardziej odpowiedzialny niż poszukuję przyjemności.

75) I can be unkind.
75) Bywam niemiły.

76) I am unpredictable – people never know what I am going to say.
76) Jestem nieprzewidywalny, ludzie często nie wiedzą co powiem.

77) I have a heightened awareness of my own suffering.
77) Mam wysoką świadomość własnego cierpienia.

78) It is easy for me to get lost in my pain.
78) Łatwo jest mi zagubić się w bólu.

79) I think most people are too chaotic.
79) Ludzie są zbyt chaotyczni.

80) I finish most things I start.
80) Kończę większość rzeczy, które zaczynam.

81) I am aggressively opinionated.
81) Jestem agresywnie zadufany.

82) I compliment people frequently.
82) Często daję innym komplementy.

83) I am very cautious to avoid accidents or injuries.
83) Jestem ostrożny, by uniknąć wypadków i urazów.

84) I accomplish my work on time.
84) Ukańczam pracę na czas.

85) I am very cautious to avoid being vulnerable.
85) Jestem ostrożny, by nie być nadmiernie wrażliwym.

86) I do more than what's expected of me.
86) Robię więcej niż się ode mnie oczekuje.

87) I am demanding.
87) Jestem wymagający.

88) Sometimes I am overly cautious.
88) Czasami jestem zbyt ostrożny.

89) I thrive on the rush of risk taking.
89) Dobrze się rozwijam, gdy czuję ryzyko i rzeczy się dzieją.

90) I am good at getting people to have fun.
90) Dobrze radzę sobie w sprawianiu ludziom zabawy.

91) I would rather focus on fantasies than deal with a painful reality.
91) Wolałbym skupić się na fantazjach niż mieć do czynienia z bolesną rzeczywistością.

92) I give up when things get very unpleasant.
92) Poddaje się, gdy zaczyna się sypać.

93) I am perfectionist; I spend an extensive amount of time making sure things are done right.
93) Jestem perfekcjonistą, spędzam dużo czasu na tym by upewnić się, że wszystko jest zrobione poprawnie.

94) I tend to take precautions.
94) Zazwyczaj podejmuje środki bezpieczeństwa.

95) I tend to be paranoid regarding my physical safety or the physical safety of others.
95) Mam tendencje do bycia paranoicznym w odniesieniu bezpieczeństwa fizycznego mojego lub innych.

96) I am on guard most of the time.
96) Większość czasu stoję na straży.

97) I am controlling.
97) Kontroluję.

98) I think other people are insensitive towards me.
98) Uważam, że ludzie często są wobec mnie niewrażliwi.

99) I act wild and crazy.
99) Zachowuje się dziko i szalenie.

100) I have good feelings for everyone.
100) Mam pozytywne uczucia wobec wszystkich.

101) I cheat on people who have trusted me.
101) Oszukuję ludzi, którzy mi zaufali.

102) I am interested in being desirable to others.
102) Chcę pociągać sobą innych.

103) Fun is the most important thing in life.
103) Zabawa w życiu jest najważniejsza.

104) I am avoidant.
104) Jestem unikający.

105) I don't let things bother me.
105) Nie pozwalam, żeby mnie rzeczy denerwowały.

106) I am a thrill seeker compared to most people.
106) W porównaniu do większości ludzi jestem poszukiwaczem wrażeń.

107) I compete for the spotlight.
107) Rywalizuję o sławę.

108) I like to observe more than interact.
108) Raczej obserwuję niż biorę udział.

109) When I am stressed, I tend to tune people out.
109) Jestem zestresowany i także mam tendencje do wyprowadzania ludzi z równowagi.

110) I don't come off as super nice.
110) Nie jestem postrzegany jako osoba wyjątkowo miła.

111) I put the needs of others ahead of my own.
111) Przedkładam potrzeby innych przed swoje.

112) I don't mind being the center of attention.
112) Nie przeszkadza mi gdy jestem w centrum zainteresowania.

113) I desire more attention.
113) Potrzebuję więcej uwagi.

114) Boredom is the enemy, my mission in life is to avoid it.
114) Znudzenie jest moim wrogiem, misją w moim życiu jest tego uniknąć.

115) I like to be popular.
115) Lubię być popularnym.

116) I don't reveal much about myself to others.
116) Nie odkrywam się za bardzo przed innymi.

117) I am more dutiful than most people.
117) Jestem bardziej obowiązkowy od innych ludzi.

118) I avoid relationships for fear of being hurt.
118) Unikam bliższych relacji ze strachu przed zranieniem.

119) Good impressions are important to me, so I am very attentive of how I carry myself to others.
119) Dobre wrażenie jest dla mnie istotne, dlatego zwracam dużą uwagę na to jak prezentuję się innym.

120) I am profoundly sympathetic of the feelings of others.
120) Jestem głęboko współczujący na uczucia innych.

121) I am a pleasure seeker.
121) Jestem poszukiwaczem przyjemności.

122) I make plans and stick to them.
122) Planuję i dążę do spełnienia planów.

123) I question other people's motives.
123) Kwestionuję motywy innych.

124) I tend to have a calming effect on others due to my inherent laid back nature.
124) Moja wyluzowana natura sprawia, że mam uspakajający wpływ na innych.

125) I am always worried about something.
125) Ciągle o coś się martwię.

126) I have a heightened awareness of danger.
126) Mam wysoką świadomość niebezpieczeństwa.

127) I am a domineering person.
127) Jestem osobą dominującą.

128) I come up with good solutions.
128) Często proponuję dobre rozwiązania.

129) I am aggressive.
129) Jestem agresywny,

130) I pretty much do whatever I want.
130) Zazwyczaj robię to co chcę.

131) I have a lot of energy.
131) Mam dużo energii.


_________________________________________


JUNG - 48 pytań (podawane 36 pytań w linku)

1) I tend to be organized.
1) Mam tendencje do bycia zorganizowanym.

2) I tend to trust the mind more than the heart.
2) Wolę słuchać głosu mózgu niż serca.

3) I find it difficult to approach others.
3) Nie mam najlepszego podejścia do innych.

4) I require lots of time alone to recharge.
4) Potrzebuję dużo czasu by naładować siły mentalne.

5) I tend to be more down-to-earth than head-in-the-clouds.
5) Raczej jestem na ziemi niż głową w chmurach.

6) I tend to prefer the specific to the general.
6) Wolę percypować informacje szczegółowe niż ogółowi.

7) I am extremely passionate.
7) Jestem bardzo namiętny.

8) I am weird.
8) Jestem dziwnaczny.

9) I rely mostly on my feelings to guide my decision-making.
9) Zazwyczaj polegam na uczuciach w podejmowaniu decyzji.

10) I tend to value competence more than compassion.
10) Bardziej cenie kompetencje i fachowość niż współczucie.

11) I greatly appreciate strangeness.
11) Bardzo cenie sobie niecodzienność.

12) I prefer structured environments to unstructured ones.
12) Preferuję stałe otoczenia niż niestałe.

13) I tend to pay more attention to my thoughts than my feelings.
13) Więcej uwagi przykładam do moich myśli niż do uczuć.

14) I tend to make decisions based on logic and facts.
14) Decyzje podejmuje na bazie racjonalnej logiki i faktów.

15) I am extremely outgoing.
15) Jestem wyjątkowo ekstrawertyczny.

16) I am somewhat disorganized.
16) Jestem dość niezdecydowany.

17) I talk a lot.
17) Mówię dużo.

18) I am very open.
18) Jestem bardzo otwarty.

19) I tend to make specific plans before taking action.
19) Robie konkretne plany przed wejściem do akcji.

20) I am far more casual than orderly.
20) Jestem dużo bardziej niezobowiązujący niż zasadniczy.

21) I avoid unnecessary interaction.
21) Unikam zbędnych interakcji.

22) I tend to analyze things objectively and critically.
22) Analizuje rzeczy obiektywnie i krytycznie.

23) I focus far more on possibilities than present reality.
23) Skupiam się bardziej na możliwościach niż na obecnym życiu.

24) I tend to value fairness more than feelings.
24) Cenię bardziej sprawiedliwość niż uczucia.

25) I base my goals in life on inspiration, rather than logic.
25) Moje cele życiowe wypływają bardziej z inspiracji niż logiki.
26) I tend to prefer actual examples to theoretical ones.
26) Wolę przykłady namacalne niż teoretyczne.

27) I think rules and regulations are necessary.
27) Uważam, że zasady i regulacje są potrzebne.

28) I am very social.
28) Jestem bardzo towarzyski.

29) I value solitude immensely.
29) Bardzo cenię sobie samotność.

30) I favor the surreal.
30) Preferuję nierealne.

31) I frequently do things without a specific schedule or plan.
31) Często czynię rzeczy bez konkretnego planu działania.

32) An argument with feeling has more effect on me than a cold rational one.
32) Argument nacechowany ładunkiem emocjonalnym ma na mnie większy wpływ niż racjonalny.

33) I feel very comfortable around people.
33) Czuję się komfortowo wśród ludzi.

34) I am extremely interested in abstract ideas.
34) Jestem bardzo zainteresowany abstrakcyjnymi ideami.

35) I am very introspective.
35) Jestem bardzo introspekcyjny.

36) I tend to be more realistic than conceptual.
36) Wolę być bardziej realistą niż wizjonerem.

37) I tend to be more comfortable with the known than the unknown.
37) Czuję się bardziej komfortowo ze poznanym niż nieznanym.

38) I prefer to keep things open and flexible.
38) Wolę sprawiać, by rzeczy były bardziej otwarte i elastyczne.

39) I make friends easily.
39) Łatwo nawiązuje kontakty przyjacielskie.

40) I tend to be more practical than abstract.
40) Jestem raczej praktyczny niż abstrakcyjny.

41) I prefer to keep my spaces clean.
41) Cenie sobie porządek w moim otoczeniu.

42) I tend to be spontaneous.
42) Bywam raczej spontaniczny.

43) I often start/do things at the last minute.
43) Często zaczynam coś robić na ostatnią chwilę.

44) I am a private person.
44) Jestem wycofany w prywatne życie.

45) I frequently come up with ideas/solutions out of nowhere.
45) Często nadchodzą mi pomysły i rozwiązania jakby znikąd.

46) I value compassion over analytical reasoning.
46) Bardziej cenie sobie współczucie niż analityczne uzasadnianie.

47) I am more of a planner than an improviser.
47) Jestem bardziej planujący niż improwizujący.

48) I am extremely sentimental.
48) Jestem bardzo sentymentalny.


Miłego rozwiązywania testów życzy Nasedo :>
Ostatnio zmieniony środa, 5 marca 2008, 22:02 przez nasedo, łącznie zmieniany 1 raz.


7w8; INTJ; sx/so/sp;
gg: 3626262

Awatar użytkownika
andrzej4001
Posty: 224
Rejestracja: czwartek, 3 maja 2007, 18:28
Enneatyp: Zdobywca
Lokalizacja: Wrocław

Re: Test typu Enneagramu na 131 pytań i test Junga - TŁUMACZ

#2 Post autor: andrzej4001 » piątek, 22 lutego 2008, 14:59

Pytania w tych testach są generowane losowo, więc wyszukiwanie ich na przetłumaczonej przez Ciebie liście to wielka katorga, ale podziwiam za zaangażowanie bo by mi się tylu pytań tłumaczyć nie chciało :P

Awatar użytkownika
nasedo
Posty: 126
Rejestracja: sobota, 2 grudnia 2006, 20:49
Lokalizacja: Katowice

#3 Post autor: nasedo » piątek, 22 lutego 2008, 15:29

No właśnie też widziałem jakiś w tym podstęp, że coś z tą kolejnością jest nie tak. No ale pytania raczej są te same, tylko w innej kolejności, więc CTRL+F i znajdzie interesujące nas pytanie. Mam nadzieję...
7w8; INTJ; sx/so/sp;
gg: 3626262

Awatar użytkownika
Rilla
VIP
VIP
Posty: 3159
Rejestracja: czwartek, 26 kwietnia 2007, 16:34
Enneatyp: Indywidualista
Lokalizacja: wichrowe wzgórze

#4 Post autor: Rilla » sobota, 23 lutego 2008, 15:52

No wreszcie jakiś porządny test typy Junga. Od paru dni mnie zaciekawił ten temat, ale z wyników nie jestem zaskoczona:

INFp- oto cała ja. No, może prawie cała, w 90%... ;)
"Bo szczęście to przelotny gość. Szczęście to piórko na dłoni, co zjawia się, gdy samo chce i gdy się za nim nie goni."
Anna Maria Jopek "Na dłoni"

4w5

Awatar użytkownika
Emjotka
Posty: 2747
Rejestracja: niedziela, 1 lipca 2007, 15:34
Enneatyp: Obserwator
Lokalizacja: Kraków (O-c Św.)

#5 Post autor: Emjotka » sobota, 23 lutego 2008, 16:11

Rilla pisze:INFp- oto cała ja. No, może prawie cała, w 90%... ;)
Dili i co Ty na to? :D

[quote="Dillinger na "socjonice""]nieeeeeeeeeeeeeeee moge uwierzyc, ze ona moglaby byc infp :< <p>[/quote]
Amen.

| SLI-Si | zsiódemkowane 5w6 sx/sp |

Awatar użytkownika
ewutek
Posty: 993
Rejestracja: sobota, 4 listopada 2006, 19:53
Enneatyp: Obserwator
Kontakt:

#6 Post autor: ewutek » sobota, 23 lutego 2008, 16:26

Emjotka pisze:
Rilla pisze:INFp- oto cała ja. No, może prawie cała, w 90%... ;)
Dili i co Ty na to? :D
Nie jesteś na bieżąco:
ShoutBox pisze:dillinger: przeczytalem troche wypowiedzi INFp na innym forum i pisza bardzo podobnie do rilli ;]
5w6

Awatar użytkownika
Rilla
VIP
VIP
Posty: 3159
Rejestracja: czwartek, 26 kwietnia 2007, 16:34
Enneatyp: Indywidualista
Lokalizacja: wichrowe wzgórze

#7 Post autor: Rilla » sobota, 23 lutego 2008, 17:51

Nooo nieee... czyżbyście obgadywali mnie za plecami? Ładnie to tak?! No to przynajmniej wyszło szydło z worka, jak to mnie spostrzegają inni -.-"

A żeby to nie był off to dodam, że kiedy zainteresowałam się typami Junga i znalazłam typ dla siebie (INFp) to stwierdziłam, że pewnie ma on wpływ na moje połączenie z 2. Może 4 z silnym połączeniem z 2 to właśnie INFp, co?
"Bo szczęście to przelotny gość. Szczęście to piórko na dłoni, co zjawia się, gdy samo chce i gdy się za nim nie goni."
Anna Maria Jopek "Na dłoni"

4w5

Awatar użytkownika
Blair
Posty: 146
Rejestracja: piątek, 19 stycznia 2007, 17:03

#8 Post autor: Blair » sobota, 23 lutego 2008, 18:46

20) I can be unsympathetic.
20) Bywam niesympatyczny.
sympathetic znaczy empatyczny, współczujący, a nie 'sympatyczny'...
podobno 4w3, INFp/ENFp

Awatar użytkownika
malna
Posty: 322
Rejestracja: czwartek, 2 listopada 2006, 01:25
Lokalizacja: Wrocław

#9 Post autor: malna » poniedziałek, 25 lutego 2008, 12:09

Blair pisze:
20) I can be unsympathetic.
20) Bywam niesympatyczny.
sympathetic znaczy empatyczny, współczujący, a nie 'sympatyczny'...
Czyli w konsekwencji jak w tłumaczeniu. ;-)
4

have a strange day

Awatar użytkownika
Blair
Posty: 146
Rejestracja: piątek, 19 stycznia 2007, 17:03

#10 Post autor: Blair » poniedziałek, 25 lutego 2008, 14:33

malna pisze:
Blair pisze:
20) I can be unsympathetic.
20) Bywam niesympatyczny.
sympathetic znaczy empatyczny, współczujący, a nie 'sympatyczny'...
Czyli w konsekwencji jak w tłumaczeniu. ;-)
no właśnie nie... w tłumaczeniu powinno być 'nieempatyczny' albo 'niewspółczujący' :roll: czytanie ze zrozumieniem się kłania :P
podobno 4w3, INFp/ENFp

yusti
Posty: 4664
Rejestracja: niedziela, 22 października 2006, 17:54
Enneatyp: Perfekcjonista

#11 Post autor: yusti » poniedziałek, 25 lutego 2008, 14:35

.
Ostatnio zmieniony sobota, 9 października 2010, 15:16 przez yusti, łącznie zmieniany 1 raz.

jsk
Posty: 342
Rejestracja: sobota, 15 września 2007, 15:50
Enneatyp: Zdobywca
Kontakt:

#12 Post autor: jsk » poniedziałek, 25 lutego 2008, 14:59

yusti pisze: o chorobach się nie gada. słabości się nie okazuje.
Jesteś maszyną?
Nie widze "F". ISFJ takich, rzeczy nie mówi
Wygrywa ten, któ ma jasno określony cel i pragnienie, aby go osiągnąć.

Awatar użytkownika
malna
Posty: 322
Rejestracja: czwartek, 2 listopada 2006, 01:25
Lokalizacja: Wrocław

#13 Post autor: malna » poniedziałek, 25 lutego 2008, 15:42

Blair pisze:
malna pisze:
Blair pisze: sympathetic znaczy empatyczny, współczujący, a nie 'sympatyczny'...
Czyli w konsekwencji jak w tłumaczeniu. ;-)
no właśnie nie... w tłumaczeniu powinno być 'nieempatyczny' albo 'niewspółczujący' :roll: czytanie ze zrozumieniem się kłania :P
Znasz nieempatycznych, 'gruboskórnych' ludzi, którzy nie bywają niesympatyczni? ;-)
nvm, oczywiście masz rację co do tłumaczenia
4

have a strange day

Awatar użytkownika
Autsajder
VIP
VIP
Posty: 297
Rejestracja: wtorek, 17 lipca 2007, 07:27
Lokalizacja: spoza układu...

#14 Post autor: Autsajder » poniedziałek, 25 lutego 2008, 16:42

Zrobiłem sobie test na 131 pytań, wyniki:
Type 1 Perfectionism |||||||||||| 48%
Type 2 Helpfulness |||||| 22%
Type 3 Image Focus |||||||||| 31%
Type 4 Hypersensitivity |||||||||||||||| 62%
Type 5 Detachment |||||||||||||||||||| 87%
Type 6 Anxiety |||||||||||||| 55%
Type 7 Adventurousness |||| 14%
Type 8 Aggressiveness |||||||||| 37%
Type 9 Calmness |||||||||||| 50%

type score type behavior motivation
5 61 I must be knowledgable and independent to be happy.
4 44 I must avoid painful feelings to be happy.
6 39 I must be secure and safe to be happy.
9 35 I must be peaceful and easy to get along with to be happy.
1 34 I must be perfect and good to be happy.
8 26 I must be strong and in control to be happy.
3 22 I must be impressive and attractive to be happy.
2 16 I must be helpful and caring to be happy.
7 10 I must be high and entertained to be happy.
Test JUNG-a na 48 pytań wyszlo mi że jestem ISTJ :shock:
Introverted (I) 89.29% Extroverted (E) 10.71%
Sensing (S) 63.89% Intuitive (N) 36.11%
Thinking (T) 72.73% Feeling (F) 27.27%
Judging (J) 60.61% Perceiving (P) 39.39%
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 25 lutego 2008, 17:10 przez Autsajder, łącznie zmieniany 2 razy.
5w4, LII (INTj)

Awatar użytkownika
Orest_Reinn
Posty: 1606
Rejestracja: czwartek, 25 października 2007, 19:26
Enneatyp: Mediator

#15 Post autor: Orest_Reinn » poniedziałek, 25 lutego 2008, 16:47

Znasz nieempatycznych, 'gruboskórnych' ludzi, którzy nie bywają niesympatyczni?
Tak. 1) "sympatyczny" to dość subiektywna opinia 2) Nie ma to ze sobą nic wspólnego - gruboskórne ESTp wydaje mi się bardziej sympatyczne od empatycznego INFj

ODPOWIEDZ